2007, ഡിസംബർ 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രേമം മൂന്നുവിധം


മൂന്നുവിധത്തിലുള്ള പ്രേമമുണ്ട്.

1) പ്രായം കുറഞ്ഞവരോട് തോന്നുന്ന വാല്‍സല്യം.

2) ഭര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍, സമപ്രായക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം.

3) പ്രായം കൂടിയവരോടു തോന്നുന്ന ബഹുമാനം.

നിങ്ങളുടെ കാര്‍,സൈക്കിള്‍, വീട് മുതലായ സാധനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വേറെയാണ്‌. നിങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രേമത്തിന്റെ വിസ്തൃതവും വിശാലമായ ഭാവവുമാണ്‌ ഈശ്വരപ്രേമം. ഈ ലോകത്തോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും ഇവിടുത്തെ സന്തോഷവും ത്യജിച്ചാലേ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കു എന്നാണ്‌ ചിലരുടെ ധാരണ. ലൌകിക സ്നേഹം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് എതിരാണെന്ന് ചിലര്‍ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. സന്തോഷം വര്‍ദ്ധിക്കുകയേയുള്ളു.

1 പ്രതികരണങ്ങള്‍:

erickia on 2008, ഫെബ്രുവരി 24 3:08 PM പറഞ്ഞു...

haha~ nice blog and dont for get every day stay cool :p

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ