2007, മേയ് 16, ബുധനാഴ്‌ച

കുറച്ചു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍

2 പ്രതികരണങ്ങള്‍:

Bijoy on 2007, മേയ് 16 3:44 PM പറഞ്ഞു...

Cool blog, i just randomly surfed in, but it sure was worth my time, will be back

Deep Regards from the other side of the Moon

Biby Cletus

Sujith Bhakthan on 2007, മേയ് 16 3:45 PM പറഞ്ഞു...

രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ളതു കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗ്യം. ( ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ക്കായി വേറെ വിഷയം തേടേണ്ടി വരുമല്ലോ .. )

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ