2007, മേയ് 16, ബുധനാഴ്‌ച

കുറച്ചു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍

2 പ്രതികരണങ്ങള്‍:

Bijoy on 2007, മേയ് 16 3:44 PM പറഞ്ഞു...

Cool blog, i just randomly surfed in, but it sure was worth my time, will be back

Deep Regards from the other side of the Moon

Biby Cletus

Unknown on 2007, മേയ് 16 3:45 PM പറഞ്ഞു...

രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ളതു കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗ്യം. ( ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ക്കായി വേറെ വിഷയം തേടേണ്ടി വരുമല്ലോ .. )

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ